حاکمیت؛ در اندیشهی سیاسی اسلام و دموکراسی

نوشته: احمد فرید فرزاد هروی

قسمت اول

حاکمیت، یکی از چالش بر انگیزترین و ریشه‌ای‌ترین اختلافات بین اندیشه‌ی سیاسی اسلام و دموکراسی است. زیرا از نظر منبع و منشای مشروعیت هر دو متفاوت از دیگری است. حاکمیت در اسلام از آن الله تعالی بوده و احدی در این حاکمیت با ذات الهی نمی‌تواند شریک گردد. با این نگاه بنیادین، دموکراسی بر اساس حاکمیت، در نزد برخی از فرق اسلامی به نظامی کفری تلقی می‌گردد؛ زیرا دموکراسی که حاکمیت مردم بر مردم تعبیر می‌شود، به حاکمیت الهی تن در نمی‌دهد.

    منبع : اندیشه‌ی سبز |حاکمیت؛ در اندیشه ی سیاسی اسلام و دموکراسی
    برچسب ها : حاکمیت ,دموکراسی ,اسلام ,سیاسی ,سیاسی اسلام