حکومت اسلامی و تئوکراسی

نوشته: احمد فرید فرزاد هروی

تئوکراسی کلمه‌ی یونانی است که از «تئوس» به معنی خدا و «کراسی» به معنی توانایی گرفته شده است. بدین مفهوم تئوکراسی به معنای‌ «حکومت خدا» به‌کار می‌رود که در آن عده‌ای خاصی به نماینده‌گی خدا در روی زمین به حکومت می‌پردازند.

«جوامعی که فرمان‌روایان آن در انظار مردم از فرستاده‌گان خدا محسوب می‌شدند. حکومت‌های مذهبی. چنان‌که دولتی، از بهم آمیخته‌گی قدرت مذهبی و قدرت سیاسی تشکیل گردد». (۱)

حکومت تئوکراسی که معمولاً به حکومت نشأت گرفته از «دین» اطلاق می‌شود، نوع حکومتی که حاکمان آن مشروعیت قدرت خود را از جانب خدا می‌دانند و خود را نماینده‌ی خدا معرفی می‌کنند و به خود اجازه می‌دهند، به نیابت از خدا قانون طرح کنند و به عنوان امر دینی مردم را به التزام آن مجبور سازند و به عنوان قانون الهی هر امری را مطابق سلیقه‌ی حاکمیت حلال یا حرام نمایند.

منبع : اندیشه‌ی سبز |حکومت اسلامی و تئوکراسی
برچسب ها : حکومت ,تئوکراسی ,قدرت ,حکومت اسلامی